BehaviourExchange logo

5 pravila za pripremu atraktivnog i efikasnog B2B sadržaja

B2B BUSINESS TO BUSINESS Thoughtful male person looking to the digital phone screen,Silhouette top computer and hand,Image: 308799222, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no

B2B (Business to Business iliti posao poslu) strategija je deo marketinške strategije kompanije koja pridobija ciljnu grupu kroz različite vrste sadržaja. Pritom ne komunicira sa krajnjim korisnikom, već sa drugom poslovnom kompanijom. 

Većina B2B profesionalaca u marketingu efikasno koristi svoj sadržaj kako bi postigla bolju prepoznatljivost brenda (86%), obrazovala svoje korisnike (79%) i izgradila kredibilitet (75%). Važno je da B2B sadržaj bude atraktivan, visokog kvaliteta i prilagođen primaocu. Navešćemo 5 načina kako to možete postići. 

  1. Pružite svojim korisnicima prave informacije 

Znanje je moć, kaže latinska izreka. Ne čudi da ga 90% najuspešnijih B2B prodavaca stavlja na prvo mesto u komunikaciji sa svojim (potencijalnim) potrošačima. Potreba za informacijama o njihovoj ciljnoj grupi je stoga važnija od same prodaje ili promotivne poruke kompanije. U ovom trenutku dolazi do pomeranja fokusa sa sadržaja na potrošače, što je temelj izgradnje jake veze i pozicioniranja dobavljača kao stručnjaka u svojoj oblasti.

Pretvorite svoju ekspertizu u onlajn bazu znanja. Pripremite vodiče i odgovore na često postavljana pitanja. Podelite video sadržaj koji pokazuje primere dobre prakse u korišćenju vašeg proizvoda ili usluge. Nastojte da postanete prvi izbor potrošača na osnovu kvaliteta i korisnog sadržaja. 

  1. Pobrinite se da vaš sadržaj dođe do pravih ljudi

Dokazano je da kvalitetan sadržaj generiše najviše organskog saobraćaja, deljenja na društvenim mrežama i jedan je od najvažnijih faktora u uspostavljanju kredibiliteta kompanije. Pored toga, sve više marketinških stručnjaka odlučuje da koristi plaćene kanale za distribuciju svog sadržaja. 2019. Godine se za to odlučilo njih 84%, od kojih je tri četvrtine izabralo društvene mreže. 

Prvo pravilo za postizanje ciljeva u onlajn oglašavanju je organizovani sistem profila vaše ciljne publike. Ko su oni? Šta oni žele? Kako žele da ih oslovljavate? Uz pomoć ovih informacija možete da dizajnirate reklamiranje na osnovu profila koje postiže 40% do 70% veći broj klikova (CTR) u poređenju sa tradicionalnim onlajn reklamama, s obzirom da omogućava personalizovan prikaz reklama na osnovu karakteristika profila. 

3. Izaberite pravi ton i format poruke

Koje su osobine vašeg brenda? Da li je tradicionalan, ozbiljan i uzdržan, ili opušten, raznobojan i razigran? Na osnovu toga definišite ton koji ćete koristiti u pripremi svog sadržaja. Savet: 67% marketinških stručnjaka radije deli sadržaj koji je veselijeg tona u poređenju sa 63% koji radije dele podatke i sadržaje koji sadrže činjenice (i jedno i drugo su bile opcije). 

Sadržaj treba da bude u različitim oblicima – nećete pogrešiti sa atraktivnom i informativnom infografikom, obrazovnim i zabavnim video sadržajem, vizuelnim vodičima, profesionalnim člancima, odgovorima na često postavljana pitanja, itd.  

Kako biste sadržaj učinili još privlačnijim i jednostavnijim za upotrebu, oživite ga višeslojnim elementima. Ubacite grafike sa tekstom, videe, tabele, grafikone i slike pored teksta. Držite se principa: ne govorite šta, već pokažite kako. 

4. Uključite prediktivnu analitiku 

Prediktivna analitika predviđa buduće ponašanje korisnika na osnovu njegovog prethodnog ponašanja. Na ovaj način uvek možete biti jedan korak ispred i kontorlisano voditi svoju strategiju sadržaja. Relevantan sadržaj koji se direktno obraća njihovoj kompaniji je za 69% potrošača bitan faktor.

Stoga je važno razumeti šta motiviše potrošače da izaberu polovni odnos sa vama. Ovo, međutim, zahteva sveobuhvatan uvid u onlajn ponašanje vaših (potencijalnih) potrošača. Svaki onlajn korisnik za sobom ostavlja tragove svojih interesovanja, namera i odluka o kupovini, želja i potreba. Možete iskoristiti ovu vrednu informaciju kako biste izgradili svoju bazu podataka i stvorili napredan model profilisanja.

5. Obezbedite svojim potrošačima natprosečno korisničko iskustvo

Nije dovoljno da je vaš sadržaj usmeren samo na rešavanje problema vaših korisnika. Morate omogućiti i dobro korisničko iskustvo jer to vodi do lojalnosti prema brendu. To je ključni faktor pri odabiru nekog proizvoda ili usluge. 45% B2B korisnika želi onlajn iskustvo koje se direktno odnosi na njihovo polje ili oblast poslovanja. 

Kako biste ovo postigli, morate im ponuditi pravi sadržaj u pravo vreme, što ćete postići uz pomoć personalizovanog veb-sajta. Pored prilagođavanja sadržaja, usredsredite se i na druge komponente veb-sajta (izbor proizvoda ili usluga, slike i grafike, puš notifikacije, rezultati pretrage…).

Pogledajte kako možete da postignete do 35% veću vrednost kupovine i do 80% veći CTR sa personalizovanim veb-sajtom.


Važno: Rezultati ankete o B2B marketing sadržaju za 2020. su pokazali da 32% marketinških profesionalaca u svom timu nema osobu koja bi bila u potpunosti zadužena za oblast marketing sadržaja. 

Pobrinite se da imate eksperta u svojoj kompaniji koji će pripremiti strategiju za kreiranje sadržaja i baviti se svim srodnim aktivnostima.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email