BehaviourExchange logo

Bex Blog

O svemu što nas zanima.

7 saveta za uspešan mobilni marketing

Kako bi postigle veću marketinšku efikasnost, kompanije koriste različite oblike komunikacije i kanale putem kojih se obraćaju svojim ciljnim mušterijama. Dok tradicionalni kanali komunikacije funkcionišu

Više »